Nộp hồ sơ trực tuyến

Cá nhân hoặc tổ chức chọn loại hồ sơ phù hợp bên dưới.

# Loại hồ sơ  
1 Xác nhận quy hoạch
Lưu ý
-Căn cứ Khoản 15, Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018, do đó kể từ ngày 01/01/2019 không thực hiện cung cấp Chứng chỉ quy hoạch
-Phần mềm chỉ cung cấp thông tin quy hoạch của huyện Nhà Bè gồm 7 thị trấn,xã (Thị Trấn Nhà Bè, Xã Phước Kiển, Xã Phước Lộc, Xã Nhơn Đức, Xã Phú Xuân, Xã Long Thới, Xã Hiệp Phước)